Pravoslavná církevní obec svatého Jiří ve Svitavách

svatý Jiří

Stavba chrámu svatého Jiří.

CZ EN DE RU

e-mail:

Pravoslavná církevní obec ve Svitavách patří do
Olomoucko-brněnské pravoslavné eparchie,
která je součástí autokefální
Pravoslavné církve v Českých zemích a na Slovensku

Duchovní správce: jer. Jiří Kolář,
Radiměř 254, 569 07
telefon: 461 594 289, 736 617 278

diakon: o. Mojmír Kříž

bohoslužebné prostory:
Svitavy: modlitebna ČCE na Poličské ulici 3.
Bohoslužba se koná zpravidla 1. a 3. neděli v měsíci, začátek je v 8.00 hodin.
Připravuje se stavba kaple sv. Jiří.

Filiálka: Radiměř, domovní kaple Záštity přesvaté Bohorodice.
Uzavřena pro veřejnost z důvodu rekonstrukce.

Filiálka: Koclířov, pravoslavná kaple Sv. Trojice, v domě č.p.: 99.
Bohoslužby se konají 2. neděli v měsíci, začátek v 9.00 hodin.